ตราสัญลักษณ์ของการแข่งขัน (Official Logo)
แนวความคิด
         รูปแบบมาจากตึกโดมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสีเหลือง- แดง ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกนำมาจัดองค์ประกอบเป็นรูปคนสีเหลืองและคนสีแดงหันหน้าเข้าหากันชูธงชาติ ภายใต้คำขวัญของการแข่งขัน “Sports for Unity - We all are Thai” กีฬาเพื่อมสความานฉันท์ – ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทย คำขวัญภาไทยใช้ว่า “สามัคคีที่แดนโดม” กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓๗ “แม่โดมเกมส์” จึงเป็นเกมส์กีฬาที่สีเหลืองกับสีแดง จะมาร่วมแรงกันสร้างสรรค์เกมส์กีฬาที่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศไทย จะมาแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์สามัคคี ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง หรือสีแดง หรือสี อื่นใด เราทุกคนคือคนไทยด้วยกัน
 
สัญลักษณ์นำโชค (Mascot) แม่โดมเกมส์
แนวความคิด
         “นกปรีดี”    เป็นชื่อนกชนิดย่อยหนึ่งของนกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง ที่สถาบัน สมิธโซเนียนแห่งสหรัฐอเมริกาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทย เป็นนกที่ค้นพบครั้งแรกโดย นายฮิวจ์ เอม. สมิธ (Hugh M. Smith) ที่ดอยอินทนนน์ และพบกระจายพันธุ์อยู่บริเวณภาคเหนือเรื่อยลงไปทางด้านตะวันตกจนถึงจังหวัดตาก เป็นนกประจำถิ่นที่มีสีสวยงาม กินผลไม้ และแมลงเป็นอาหาร นายปรีดี พนมยงค์ นับเป็นสามัญชนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติดังกล่าวนี้
           นกปรีดี   จึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์นำโชค (Mascot) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” เพื่อช่วยนำความสมานฉันท์และสันติภาพกลับคืนสู่สังคมไทย นอกจากนี้ นกปรีดีชูคบเพลิงซึ่งมีเปลวไฟเป็นตัวเลข ๗๕ หมายถึง การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         นกปรีดี   เป็นนกสายพันธุ์ที่ค้นพบเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2471 ที่ดอยอ่างข่างหรือดอยอินทนนท์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสยาม ต่อมาสถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบัน วิทยาศาสตร์ แห่งโลกและได้ให้รหัส “USNM 311538” ได้ตั้งชื่อนกว่า “คลอรอปซีส อริฟรอนส์ ปรีดีอิ” (CHLOROPSIS AURIFRONS PRIDII) พร้อมทั้ง ระบุว่า “ชื่อของนกนี้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติ แด่นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ในฐานะหัวหน้าขบวนการ เสรีไทย
 
        นกปรีดี    เป็น 1 ในจำนวน 5 ชนิด ของนกเขียวก้านตองที่พบ ในประเทศไทย และ 8 ชนิดที่พบในโลก ลำตัวมีขนาดพอๆ กับนกปรอด มีขนปกคลุมหนาแน่น ยาวและฟู สำหรับนก CHLOROPSIS AURIFRONS PRIDII เป็นนกเขียวก้านตองพันธุ์เหนือ คางและใต้คอเป็นสีฟ้าคราม ล้อมรอบด้วยแถบสีดำ มีแถบสีเหลือง กว้างราว 2-3 มิลลิเมตร ขลิบรอบแถบสีดำใต้คออีกชั้นหนึ่ง พบทั่วไปในภาคเหนือเรื่อยลงมาถึงภาคตะวันตก และพบในพม่าตอนใต้ รวมถึงลาวภาคเหนือและภาคกลาง
 
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์