กำหนดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่และนักกีฬาผู้ปฏิบัติงานดำเนินการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (แม่โดมเกมส์)  ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
ร่วมเสนอชื่อคัดเลือกสถาบันดีเด่นและนักกีฬาดีเด่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 มกราคม 2553
รายละเอียดกิจกรรม One Day Trip
รายละเอียด ซุ้มเกมส์ และ ซุ้มสาธิต 
ผลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "แม่โดมเกมส์"       
ประกาศคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
     
   
เมนสเตเดียม
Aquatic Center
 
วันที่  28  มกราคม 2553
วันที่  29  มกราคม 2553
วันที่  30  มกราคม 2553
คลิกที่นี่ 
สรุปเหรียญ ณ วันที่ 30 มค.53 :19.50<มีต่อ >
 
 
 Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์